नेपलीज पार्किन्सन डिजिज असोसियेसनको सुचना

नेपलीज पार्किन्सन डिजिज असोसियेसनको सुचना

यस Dance Exercise कार्यक्रममा part 2 मा भाग लिन चाहने साथिहरुले दिइएकाे फारम डाउनलोड र fill up गरी २ passport size photo सहित यस संस्थाको कार्यालयमा अनिवार्य रुपमा बुझाउनहुन अनुरोध गरिन्छ । साथै यस अघि गरिएकाे कार्यक्रममा फारम बुझाइसक्नु भएका व्यक्तिहरू ले पुर्न फारम भर्न नपर्ने जानकारी गराइन्छ | फारम स्विकार वा अस्विकार गर्ने हक यस संस्थासँग रहेको जानकारी गराइन्छ ।